Lipizzaner

den-spanske-rideskole.jpgLipizzaneren er Europas ældste kulturrace og blev fremavlet under det Østrig-Ungarske kejserrige for over 400 år siden med henblik på at skabe en paradehest til det Habsburgske Hof. Racen har siden den tid bredt sig over hele verden, men størstedelen af avlen findes stadig på det oprindelige stutteri i Lipica, Slovenien, stedet for racens tilblivelse, samt på statsstutterierne i Østrig, Ungarn, Italien, Slovakiet, Rumænien og Kroatien.

Mange kender Lipizzanerracen fra Den Spanske Rideskole i Wien og deres berømte hvide hingste, hvor man stadig til det fuldendte værner om den klassiske ridekunst. Hér kommer Lipizzanerhestens intelligens, temperament og lethed for samling særligt til udtryk i ”Skolen over Jorden”; som f.eks. Levade, Capriole, Croupade og Courbette.

hingst_i_piaffe_s.jpgLipizzaneren er en middelstor hest på 150-160 cm i stangmål med harmoniske proportioner. Den er kompakt, muskuløs og med et helhedsindtryk, der skal virke betydeligt. Føllene er normalt sorte eller brune, bliver så med årene skimlede og til sidst helt hvide. Den hvide farve er dominerende for racen, men helt brune eller sorte heste kan dog forekomme og bevaringsværdige.

Typisk for Lipizzaneren er et ædelt hoved med et fortroligt og intelligent blik. Et stort hoved med konveks næselinie (”Ramskopf”) forekommer dog. Halsen skal være middellang med en ikke for snæver sammensætning mellem hoved og hals. Skulderen skal være storfladet, muskuløs, skrå og under bevægelsen fri; dog ikke så skrå som hos engelsk fuldblod og varmblodshesten. Ryggen må være middellang til lang, men godt spændt og stærk. Krydset muskuløst og svagt hældende. Halen skal være velansat med elegant haleføring. Benene skal være tørre med velmarkerede og kraftige led, korte piber og stærke hove. Bevægelsen skal være regelmæssig, taktfast, elegant og fremadgribende, men med høj forbensaktion og et godt afskub.

Lipizzaneren er en hest med stor intelligens og smidighed. Af temperament er den ædel, generøs, energisk, men altid blid, venlig og samarbejdsvillig. Den har naturlige anlæg for koncentration med stort medfødt talent for det samlede arbejde i dressurens høje skole og er ekstrem udholdende i sin arbejdsindsats.

Lipizzaneren navngives også i overensstemmelse med gamle traditioner, og den kejserlige metode er den mest udbredte. I hovedtræk kan man sige, at en hingst opkaldes efter sin fars hingstelinie efterfulgt at sin mors navn, hvorimod en hoppe får et navn i moderens hoppefamilie. Og ingen regel uden undtagelse, for der er naturligvis flere variationsmuligheder og geografiske afvigelser.

De 6 klassiske hingstelinier er som følger: p8200169.jpg

PLUTO

(original Frederiksborger, 1765, skimmel)

CONVERSANO

(original Neapolitaner, 1767, sort)

NEAPOLITANO

(original Neapolitaner, 1770, brun)

MAESTOSO

(original Kladuber, 1773, skimmel)

FAVORY

(original Kladruber, 1779, gul)

SIGLAVY

(original Araber, 1810, skimmel)

 

Desuden er følgende to stammer godkendt og nu også tilføjet listen over de klassiske hingstelinier:

INCITATO

(original Araber, 1810)

TULIPAN

(original Lipizzaner blandet med Spansk/Neap., 1880)

racen_03_s.jpgAf de klassiske hoppefamilier findes der 19, derudover 14 godkendte hoppefamilier fra Ungarn, 13 fra Rumænien samt en del af nyere dato med eksempelvis kroatisk og slovensk afstamning.

Alle renstammede Lipizzanere skal kunne tilbageføres til disse familier for at blive anerkendt af Lipizzan International Federation (L.I.F.), der som racens hovedorganisation skal godkende afstamningen.

Lipizzaneren er erklæret bevaringsværdig, idet der kun er ca. 5.000 renracede dyr på verdensplan. Igennem et grundigt avlsarbejde og godt samarbejde imellem de gamle statsstutterier med udveksling af avlsmateriale er det dog lykkedes at holde indavlsprocenten meget langt nede, hvilket er en stor præstation og statistisk en ret svær opgave med en så lille population.

Med udgangspunkt i et forskningsprojekt sponseret af EU, kaldet COPERNICUS PROJECT, har en række europæiske universiteter samarbejdet tæt med statsstutterier om en opfattende indsamling af data, hvor et repræsentativt udvalg af avlsdyr er blevet registreret, målt, vejet, beskrevet, fotograferet etc. Disse oplysninger er så sammen med stamtavler lagt i en databank og vil i en gennemanalyseret udgave blive publiceret; både for almen interesse, og i højeste grad som et ekstra værdifuldt redskab i det videre avlsarbejde på tværs af grænser og avlsorganisationer.

Anvendelsen af Lipizzanere er i da først og fremmest sigtet på dressur og kørsel, men avlsmålet er det samme som dengang, hvilket gør Lipizzaneren til en unik hesterace – verdens eneste eksempel på et stykke levende klassisk historie!